top left image
top right image
bottom left image
bottom right image

Medizijn - Thuis

Medizijn is een nieuw woord
Het is afgeleid van medicijn, dat niet alleen met pillen en zalfjes te maken heeft, maar ook een diepere betekenis heeft. In de historie van oude volkeren werd medicijn gekoppeld aan onzichtbare energie; een kracht die alles omgeeft en in alles doordringt. Deze levensenergie (Ki of Chi) staat in verbinding met alles wat bestaat in het aardse leven. Wanneer een mens volledig in zijn eigen energie is, is hij een krachtig “medicijn” voor zichzelf en anderen.

Deze site gaat dan ook over genezende levenskracht, die de mens van nature bezit, maar die door onze culturele, emotionele, stucturen kunnen worden belemmerd. De toegang tot deze helende kracht is vrij voor iedereen op elk moment. De kunst is om het toe te laten. Er is niets geheimzinnigs aan. Als je er goed over nadenkt, dan is het niet onlogisch ook. Mensen bestaan voor 70% uit water. Is het dan raar om respect te hebben voor deze bouwsteen van ons lichaam? In die zin is de kracht van (drink) water dus als medicijn te beschouwen.

Het licht van de zon brengt een donker bos tot bloei.
Loslaten is een manier om toe te laten. Vertrouwen hebben, dat de natuurlijke energie je zal helen is ook een vorm van toelaten. Zonder dat we het in de gaten hebben geven we ons op elk moment in ons leven over aan een paar miljoen natuurlijke processen. (bijv: ademhaling, hartslag en lichaamstemperatuur)

Medizijn:
In "Medizijn" zit ook het woord “Zijn”. Dit is van belang, omdat het uitdrukt, dat ik in het moment aanwezig ben en dat is meer dan ik ooit voor een ander kan doen. Er "liefdevol zijn" is de grootste genezende kracht die er is.