top left image
top right image
bottom left image
bottom right image

Medizijn - Ontspanning en Meditatie

Ontspanning en meditatie worden hier in een adem genoemd omdat zij in wezen hetzelfde zijn. Het onderscheid zit hem wat mij betreft in de intentie.

Bij ontspanning gaat het vaak om het loslaten van specifieke spanning dat wil zeggen spanning die voor een persoon een zekere betekenis heeft en een ongewenste intensiteit. Het doel is meestal om de spanning tot een gewenst niveau te veranderen. Ontspanningsmethoden zijn er vele en ze kunnen vaak ook voor meditatie worden gebruikt.

Meditatie houdt in dat op een structurele manier aandacht wordt gegeven aan bepaalde lichamelijke of geestelijke activiteiten. Het doel is doorgaans het verbeteren van de algehele gezondheid door het stimuleren van lichamelijke herstelprocessen en bewustwording. De stromingen en methoden zijn ook hier talrijk.Ik gebruik dan ook diverse meditatievormen.

Waarom raken we gespannen?

De hoeveelheid informatie die door de hersenen bewust wordt verwerkt is een fractie van de hoeveelheid, die we ongemerkt of onbewust ontvangen. Juist deze onopgemerkte informatiestroom kan de oorzaak zijn, dat we ons lichamelijk ongemakkelijk voelen.

Prachtige Jaguar ligt ontspannen in een boom.
In wetenschappelijke onderzoeken wordt een voortdurend te veel aan prikkels of stress, als een van de belangrijkste factoren gezien die bijdragen aan het krijgen van een chronische ziekte of die zo’n aandoening kunnen onderhouden. De aard van de prikkel maakt daarbij niet uit. Meestal gaat het om onbewuste informatie. Als voorbeeld kan je denken aan het geluid van een motormaaier in de tuin van een buurman. Het is niet hard, maar kan na verloop van tijd heel irriterend worden. Deze irritatie kan zonder dat iemand het opmerkt in de vorm van spierspanning worden opgeslagen in het het lichaam. Het vast houden van deze spanning kost het lichaam grote hoeveelheden energie, waar je alleen maar moe, of zelf uitgeput van kan worden. Het loslaten van het teveel aan spanning stelt het lichaam in staat om lichaamsenergie en spierkracht vrij te maken en effectiever te gebruiken.

Waarom ontspannen?

Ontspannen is een natuurlijk proces: Bij elke uitademing ontspant een mens. Een (te) hoge bewegingsintensiteit kan het natuurlijke ontspannen zijn negatief beïnvloeden.

Dit komt ook tot uiting in het volgeende voorbeeld:
De ontwikkeling van een baby is alleen mogelijk indien het in staat is om de spanning die nodig is om bijvoorbeeld het hoofd op te tillen te reguleren, zodat het het hoofd kan draaien.

Draaien van het hoofd is slechts mogelijk als de spanning aan een kant vermindert en tegelijk aan de andere kant de spanning toe neemt. Bij het terugdraaien zal het omgekeerde moeten plaatsvinden, anders zal het baby’tje zijn hele leven naar rechts kijken (met alle voor en nadelen die daarbij horen).

In feite is ontwikkeling van het bewegen toe te schrijven aan een verbeterde regulering van de (spier)spanning).

Het is dus de moeite waard om te onderzoeken of ontspanning een gunstige invloed heeft op het lichamelijk bewegen en
gezondzijn.

Meditatie?

Meditatie kan een bijdrage leveren aan een vergroting van het gezondzijn. Door met aandacht een handeling of activiteit te doen ben je meer aanwezig in het moment. Het lichaam en de hersenen zullen zich afstemmen op de gewenste spierspanning en concentratie. Op den duur ontstaat er precies de juiste hoeveelheid aandacht om de taak met gemak te volbrengen.

Het kan bij meditatie ook gaan om het nalaten van enige actie. De hersenactiviteit neemt af. Er ontstaat geestelijke en/of lichamelijke rust.

Werkwijze:
Ontspanning en meditatie kunt u in een groep of individueel doen. Bij specifieke klachten kan het goed zijn om eerst individueel te ontspannen en daarna bijvoorbeeld in een groep.

Meditatie vindt met name in een groep plaats. Bij voldoende belangstelling wordt er een nieuwe groep gestart.

Kosten:

Individuele ontspanning € 30 per keer (max 45 min)
Groeps ontspanning ( max 4 personen) €15 per persoon (1 uur)
Groeps meditatie (van 6 tot 12 personen) € 10 per persoon (1,5, uur)