top left image
top right image
bottom left image
bottom right image

Medizijn - Lichaam en Verstand

Psychosomatische coaching is het verbeteren van de samenwerking van de psyche (geest) met de soma (lichaam). De verbinding tussen het lichaam en de hersenen wordt versterkt.

Waar gaat het precies over?
Het gaat over het (opnieuw) verbinden van het denken met het lichamelijk functioneren. Gedachten en emoties van mensen beïnvloeden het lichamelijk functioneren en het doen en laten van het lichaam heeft effect op onze gemoedstoestand.

Voorbeeld:
Een 43 jarige mevrouw heeft lang bestaande schouderpijn. Oefeningen hebben de arm soepeler en sterker gemaakt, maar de pijn blijft. Mw. gelooft dat zij bij pijn moet stoppen met bewegen,omdat er anders iets stuk gaat in de schouder. Door tijdens het bewegen van de arm, de pijn te laten voelen, ervaart zij, dat haar schouder om meer ontspanning vraagt. Door meer ontspannen te bewegen wordt de pijn in de schouder onmiddellijk minder en de beweging van de arm verloopt prettig en vrij. Om het effect van deze ervaring te versterken is het voor mw. van belang ook in het dagelijks leven de arm prettig en vrij te bewegen.

In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe wij direct met ons lichaam kunnen communiceren en de werking ervan verbeteren. In feite doen we dit de hele dag door op onbewust niveau. Denk daarbij maar aan het knipperen van onze ogen, het legen van onze blaas en het nuttigen van een maaltijd, indien we trek hebben in eten. Door bewust te worden van deze signalen, kunnen de werking van (delen van) ons lichaam verbeteren.

Werkwijze:
1 kennismakingsgesprek.
We maken de eerste keer een afspraak om kennis te maken en om te kijken of het voor ons beiden goed voelt. We spreken over het thema wat kan worden verbeterd. Misschien kunnen we direkt al een doel formuleren.

2e t/m 4e coachingsgesprek
Stap voor stap worden er oefeningen gedaan om het doel te bereiken. Afspraken worden per keer gemaakt. De tijd tussen de gesprekken wisselt van enkele dagen tot enkele weken.

5 evaluatiegesprek
In het 5e gesprek wordt gekeken of de doelen gehaald zijn en of er een vervolg gewenst is.

Kosten:
Voor de coaching vraag ik een vergoeding voor de tijd die ik met u aan het werk ben. Dit bedraagt €80 per uur. Doorgaans duurt een coachingsgesprek 1a 1,5 uur.